Interview med: Dato. 23./03-2003
Jørgen Christensen, Brokbjergvej 6, Himmark.
Født 7.8.24
v./Birgit Drabsch Jørgensen

Hvornår blev du medlem?
Var med til at brække det gamle væk oppe i Svenstrup i 1960. Iflg. kassebogen medlem i 1955, hvor Lauritz Jacobsen var formand. Spørgsmål der går tilbage til oprindelsen af klubben:

Hvor var klublokalet?
Ingen klublokale. Når bestyrelsen mødtes var det på Svenstrup kro. Der blev også afholdt lottospil. Blev medlem af bestyrelsen i 1955.

Hvor var skydebanen?
På modsatte side af kroen på en mark ejet af kromanden Peter Jørgensen.

Hvordan foregik skydningen og markeringen?
Indendørs var med pile, og det foregik på kroen. Udendørs måtte vi selv ud og hente skiverne.

Hvor mange meter var der ud til skiven?
Med pile var afstanden 4-5 meter. På udendørsbanerne var afstanden 15 m

Hvad betalte du i kontingent? Hvis du kan huske flere satser, så også hvilke år.
Husker ikke, at man betalte. Vi betalte vist kun for skydningerne.

Hvor blev våbnene opbevaret?
Mener det var formanden, som havde dem hjemme hos sig, dengang var det Lauritz Jacobsen, Torup.

Købte klubben våben, som medlemmerne kunne låne eller skulle man købe sit eget våben for at være med?
Jeg mener ikke, at vi selv havde vores våben, det var klubbens.

Kan du huske, hvor mange klubber der var i området? Hvilke?
Nordborg og Egen, som også kom på banerne i Svenstrup.

Blev der afholde konkurrence mellem de lokale klubber?
Præmieskydning bl.a. Idrætshøjskolen i Sønderborg og Silkeborg, og det var om vinteren . Der kom vi op med minibus med chauffør.

Var der træning både sommer og vinter?
Hvor foregik det om vinteren? Om vinteren var der ingen træning.

Kan du fortælle andet fra den tid, du var medlem af skytteforeningen? Du skal bare fortælle det, du lige kan komme i tanken om!
Hvert år til jul var der altid lottospil. Efter 3 års pause, fra banerne blev revet væk, hvor de oprindelig var, blev banerne genopført ved savmøllen i 1961. Jubilæumsskydning den 10.11.62. med spisning og bal på kroen. Læsning af hele protokollen viste, at Jørgen var bestyrelsesmedlem fra 1955 til 1968 og i 1969 blev han formand. Jens Nielsen, som på det tidspunkt var formand, var med til at mure de nuværende skydebaner.

Historen om Svenstrup Skyttekreds
Fortalt af gamle medlemmer
Jørgen Christensen

Hej welkommen til vores hjemmeside

Svenstrupskytteforening

Del på facebook
Facebook