Interview med: Dato. 07./10.-2002

Kjeld Christensen, Skoletoften 10, Svenstrup.
Født 30.6.1936
v./ Birgit Drabsch Jørgensen.
Du blev medlem af Svenstrup og Omegns Skytteforening 1./9.-1973

Hvordan så klubben og banerne ud da du startede?
Der var et lille klublokale uden el og 50 m banerne havde et lille halvtag. Banen længst til
højre skulle benyttes af de ”små”, så der kom jeg til at stå. Det var fordi halvtaget ikke var blevet lige høj alle steder.

Hvordan forgik markeringen?
Der blev opsat papskiver, hvorpå der blev sat 4 skriver, der skulle skydes efter. De blev sat op hver gang, for det var i en grav, hvor der altid stod vand. Området var en eng, derfor var det meget fugtigt. Markering foregik ved, at vi gik derud. En enkelt af os havde en kikkert, så kunne prøveskiverne dømmes uden at skulle derud. Fra trykkeriet på Danfoss fik jeg træplader, som alligevel skulle smides væk. De blev lagt på jorden som en slags flisegang. De rådnede op, men så lagde vi nogle nye.

Hvor mange baner havde I?
Vi havde 5 standpladser

Hvor ofte havde I træning? Vinter / sommer?
Der var træning hver lørdag om sommeren og så vidt jeg husker var der også træning midt i ugen. Om vinteren trænede vi i Nordalshallen, da vi ingen indendørs baner havde på det tidspunkt. Du kom allerede i bestyrelsen ved Generalforsamlingen d. 11./10.-1975.
Hvordan var arbejdet i bestyrelsen på det tidspunkt?
Jens Nielsen var formand på det tidspunkt, og han indkaldte til møder efter behov.

Hvor afholdte I bestyrelsesmøderne?
Møderne holdt vi i det lille klubhus. Men senere i forbindelse med opførelsen af det nye klubhus og indendørsbanerne, holdt vi møderne hos Jens Nielsen, for han havde alle tegninger m.v., så syntes han vist, at det var nemmere end at slæbe alle papirer frem og tilbage.

 Hvordan var aktivitetsniveauet den gang?
Vi var ikke så mange medlemmer, der var vel 10 aktive, men vi kørte til mange stævner i nærmeste omkreds som Broager, Gråsten og Sønderborg.

Hvor mange medlemmer var der ca.?
Vi var vel omkring 15 medlemmer, men som sagt var der ca. 10 aktive. Du blev valgt til kasserer efter Generalforsamlingen d. 12./10.-1979 til 10./9. – 1983, hvor du gik ud af bestyrelsen. Du blev igen valgt ind i bestyrelsen og blev kasserer i en 3 årig periode fra 1985 til 1988.

Hvordan foregik bogføringen?
Det var slet ikke så spændende at være kasserer på det tidspunkt, for der var ikke så meget styr over bogføringen. Det foregik blot ved at betale regningerne fra kassen og ellers ikke meget andet. Men en ting er sikkert – pengene passede.

2. Var der en god økonomi i klubben den gang? I havde jo lige bygget til?
Det var sådan, da jeg kom til, at der i forbindelse med generalforsamlingen også blev holdt Kongeskydning. Ved Kongefesten blev foreningskassen tømt, så kassen var tom, og så begyndte vi forfra. Det er svært at arbejde med en hel tom kasse!4). De nye 50 m baner blev indviet d 7./8.-1976!

1. Hvordan blev de bygget?
Det foregik med frivillig arbejdskraft. Men at byggeriet i det hele taget blev til noget på det tidspunkt skyldes faktisk, at Andreas Jepsen (min kusines mand) spørger mig, hvordan det går i klubben, og jeg måtte svare, at det ikke var så godt, så vi nok bliver nødt til at lukke ned. Det kan der ikke blive tale om, der findes nogle muligheder. Han sagde, søg midler ved DDSG&I og ved Mads Clausens Fond. Som sagt så gjort. Vi fik tilskud begge steder fra, jeg husker, at vi fra Mads Clausens Fond fik 19.800 kr. og resten blev finansieret gennem DDSG&I. Der var nu midler til at få renoveret og bygge klublokale samt få lagt strøm ned, så vi også kunne få skivetræk på banerne.

Hvad var den største forbedring? Tag over hovedet? Skivetræk? 6 baner?
Skivetræk var det bedste, men parkeringspladsen blev også lavet på det tidspunkt, og det var også rigtig godt, for inden den blev lavet kunne der kun komme 1 bil ned, og den skulle bakke op igen.

Var der klublokale og toilet ved banerne?
Ja, det var det.Tanker om 15 m indendørsbaner blev realiseret i 1981. Der blev ansøgt og godkendt byggeri af 15 m banerne den 16./2.-1981

Hvordan blev det finansieret?
Det kostede 228.000 kr. i det beløb var der beregnes nogle timer til det frivillige arbejde. Sådan skulle udgiften gøres op, når der skulle søges tilskud. Vi søgte ved DDSG&I og ved Mads Clausens Fond og fik i alt 129.000 kr.

Blev det bygget udelukkende af frivillig arbejdskraft?
Der var et enkelt medlem, som var håndværker, som skulle have sin betaling, fordi han tog fri fra arbejde, men ellers var alt på frivillig basis, og det gik rigtig godt med at få fordelt opgaverne. Banerne blev godkendt den 24./8.-1982

Blev der på samme tidspunkt bygget det nuværende klublokale?
Ja, det nuværende klublokale blev bygget samtidig med 15 m banerne.

Hvornår er våbenboksen blevet lavet?
Våbenboksen er også lavet i forbindelse med 15 m banerne og klublokalet. Nic. Hess var manden for at tapetsere boksen indvendig med jernplader.

Hvor er Boksdøren fra?
Viggo Hjortgaard havde kendskab til, at Sønderborg Boligselskab havde en boksdør stående, så på den måde fik vi fat i den. Døren er faktisk vendt på hovedet, men ellers kunne den ikke være der. På bestyrelsesmødet den 17./11.-1982 er der første gang nævnt pistolskydning.

Hvornår blev du pistolskytte?
Det blev jeg straks efter, at det var godkendt på bestyrelsesmødet. Jeg fik straks købt en pistol ved O.L. Sport i Augustenborg. Den lørdag, jeg kunne hente den, var jeg til pistolstævne i Sønderborg om eftermiddagen.

Hvor mange pistolskytter var I i starten?
Der var kun mig. Det gik dog ikke lang tid før der var flere, som var interesserede. Mange kom med deres 6 mm pistoler, som var ”gemt” derhjemme. Det var jo en størrelse, som ikke kunne tåle dagens lys. Det gik faktisk ikke lang tid efter, at de var begyndt at skyde med dem, at de blev skiftet ud til et lovligt våben ellers kunne de ikke deltage i stævner, for 6 mm kunne jo ikke tages med til stævner. Inden for det første år tror jeg, vi var 10 pistolskytter. Vi skriver nu år 2002, og du er stadig på vagtplanen og får altid samlet mange hold til korporationsskydningerne.

Hvor får du egentlig energien fra?
Det er så vigtigt for mig, at klubben vil bestå, at energien er der. Jeg vil gerne gøre et stykke arbejde for en aktiv klub. Den gang vi trænede i Hallen var jeg der også hver uge, så sådan er det. Jeg har da fået Tove til at stå for tilmeldingen til korporationsskydningen, så jeg er ved at overgive noget til yngre kræfter. Der skulle også gerne være hold til korporationsskydningen den dag, jeg ikke er her mere. På det punkt er generationsskiftet langsomt på vej.

Har du udover det vi har snakket om, episoder / hændelser i klubbens historie, som vi bør nævne?
Jeg husker tydeligt et episode, hvor vi i klubben havde børnestævne. Jeg var vagt på banen, og hjalp de unge mennesker til rette. Pludselig ser jeg en lys plet på volden, men kan i første omgang ikke se, hvad det er, men ved nærmere kik kan jeg se, at det er Renè Vind, som ligger nede på volden. Jeg får indstillet skydningerne og får ham hentet tilbage. Han var gået ned langs marken og derefter op på volden. Han vidste jo godt, man ikke må gå på skydebanerne. Han forklarede, at han ville ned at høre, om det var rigtigt, kan kuglerne peb. Jeg fik ham ind i klublokalet, og vi fik en snak om tingene uden udskæld, han fik faktisk en sodavand, for der var jo ikke sket noget, og han nød sodavanden. Vi købte grunden + et tillægsareal af Svend ”Husmand” i 1998.

Hvordan ser du klubbens fremtid?
Med de folk, der er aktive i klubben i dag, ser jeg lyst på det. Vi ved, det er sløjt mange steder, og man kan ikke tvinge folk herned, men jeg tror på, at klubben vil bestå også i fremtiden.

Tak til Kjeld for et spændende indlæg, som hermed går over i Klubbens Historiebog.
Historen om Svenstrup Skyttekreds
Fortalt af gamle medlemmer

Kjeld Christensen

Hej welkommen til vores hjemmeside

Svenstrupskytteforening

Del på facebook
Facebook