Svenstrup skytteforenings

Jonna Hansen

Formand

Mobil: 2846 4119

Torsten Larsen

Næstformand

Mobil: 2893 8391

Karen Overgaard

Kasserer

Mobil: 2129 9289

Jørn Maron

Bestyrelse medlem

Mobil: 2025 0330

Børge Søndergaard

Bestyrelse medlem

Mobil: 2732 7577

Rikke Petersen

Suppleant

Mobil: 2078 7868

Jan Hansen

Suppleant

Mobil: 4047 1962

Lissy Larsen

Revisor

Mobil: 4112 1093

Helle Sprengler

Revisor

Mobil: 5193 6252